Rabu, 17 Oktober 2012

Lirik Lagu Super Junior - Chagunchagun (Way for Love)
 Welcome to SUJU NEWS ...!!!


Ini dia Lirik Lagu Super Junior - Chagunchagun (Way for Love).   Wa wa wa yeah     [Rap]
Gashigjogin chemyon da moduda borigo
sarangi junun manhun gippummanul modu norehe
michyoidon naui sarang mankhum twimyonso sorichyo boom
nega bothyogayahanun insengsoge michyo
gadhyo himdulda hayodo
gudewa naui jagunsaranguro
gasume segigo gippuge modungol igyoga

    Oryobdago senggagmarayo nado gudel barabogo inungol
gujo jagun gojib temune naui maumul gamchwo dungojyo

    Jichiji mayo himdul neoyo
jogum do omyon narul nukkil su ijyo
nal anajwoyo giphun mamuro
gasum gadughi narul saranghe juseyo

    [Rap]
Odisonga dullyo onun sarangnoreye
gathi nawa gippume padoe momul shirobwa
ochaphi gathi manduro naganun gachi
na no nowa na duriso hanaga doenun ichi
modungol nemamane mworhadon mwodungande
insenge jogikuthe uriga gathi mannadon kuthe
narul damgo modungol da mathgigo gippume nowaui saranghe

    Chagunchagun marheboseyo narul jongmal saranghago idago
hanbonman do marhejulleyo gu dalkomhame ojirobgejyo

    Jichiji mayo himul neoyo
jogum do omyon narul nukkil su ijyo
nal anajwoyo giphun mamuro
gasum gadughi narul saranghe juseyo

    Nomudo himi dultemyon dunun kog gamgo dallyowayo
negedo guden jonbujyo nal saranghejwoyo

    Jichiji mayo himul neoyo
jogum do omyon narul nukkil su ijyo
nal anajwoyo giphun mamuro
gasum gadughi narul saranghe

    Jichiji mayo himul neoyo
jogum do omyon narul nukkilsu ijyo
nal anajwoyo giphun mamuro
gasum gadughi narul saranghe juseyo
  


    Sampai berjmpa kembali sahabat ...Ddo Mannayo ..!!!


Read more ...